Tradicionalni Sabor trubača i smotra narodnog stvaralaštva

Vreme održavanja: Jul

Mesto održavanja: Zlatibor, Tić polje

Tradicionalni Sabor trubača i smotra narodnog stvaralaštva po svom sadržaju predstavljaju muzičku manifestaciju baziranu na etnografskim motivima narodne muzike.

Muzika trubačkih orkestara, specifična za Zapadnu Srbiju, uklapa se u integralni proizvod Zlatibora konceptualno baziran na očuvanju narodne tradicije.

Preko 35 godina održavanja Sabora opravdava atribut "tradicionalni" koji se dodaje ovom saboru. Ovo je najstarija manifestacija koja se održava na Zlatiboru, a predstavlja kvalifikaciono takmičenje za sabor u Guči.

Usled dugogodišnjeg održavanja, ovaj sabor predstavlja ključni manifestacioni događaj u toku letnje sezone, a i čitave godine, što govori o njenoj velikoj turističkoj afirmisanosti. Oko 15.000 gostiju poseti sabor u toku njegovog trajanja.

Tradicionalni Sabor trubača i smotra narodnog stvaralaštva X