Geografske karakteristike

Reljef

Zlatibor je planina izuzetne lepote, sa blago zatalasanim visoravnima i visokim i strmim padinama koje zajedno sačinjavaju posebna geografska svojstva ovog dragulja zapadne Srbije...

Klima

Klima na Zlatiboru je alpska i subalpska i boravak na ovoj lepoj planini veoma prija svakom njenom gostu, što pruža izuzetne uslove za razvoj zdravstvenog i sportsko-rekreativnog turizma...

Hidrografija

Zlatibor je veoma bogat vodama, njegove reke, potoci i jezera su bogati raznim vrstama ribe, a pored veličanstvenih prizora predivne prirode u ponudi su i kupalište, vožnja čamcima ili pedalinama...

Flora i fauna

Biljni i životinjski svet Zlatibora je izuzetno raznovrstan i predstavlja sastavni deo turističke ponude u kojoj su izletničko-rekreativni turistički obilasci, nezaboravan estetski užitak i lečilišni značaj, lovni turizam, ribolov...