Hidrografija

Zlatibor je veoma bogat vodama, njegove reke, potoci i jezera su bogati raznim vrstama ribe, a pored veličanstvenih prizora predivne prirode u ponudi su i kupalište, vožnja čamcima ili pedalinama...

Područje zlatiborskog platoa zbog geološkog sastava terena kroz koji voda lako ponire, nije bogato izvorima velike izdašnosti. Na ovoj teritoriji postoji veliki broj izvora, ali količina vode varira u zavisnosti od perioda godine. Od većih izvora izdvajaju se: izvor Zaugline ispod Čigote, Pašića vrelo u Čajetini, izvor Oko na istoimenom izletištu, Đurokovac u samom naseljenom mestu Zlatibor, Bukvića izvor u Zovi.  

Područje planine bogato je nadzemnim vodenim tokovima, kao što su reke i potoci. Zbog nagiba zlatiborskog platoa ka severu i severozapadu, voda iz reka pripada slivu Crnog mora u koje odlazi rekama Drinom, Đetinjom i Moravicom. Preko teritorije planine protiču reke Uvac i Crni Rzav. Reka Uvac teče južnim obodom zlatiborske visoravni, dok Crni Rzav teče centralnim delovima. Crni Rzav se sastaje sa Belim Rzavom i stvaraju reku Rzav koja se uliva u Drinu kod Višegrada.  Pored ove dve reke, preko teritorije opštine protiče i reka Katušnica koja se uliva u Veliki Rzav i zajedno sa njim teče istočnom granicom Zlatibora, kroz sela LJubiš i Sirogojno. Smatra se jednom od najčistijih reka u Srbiji, a vodom snadbeva Arilje, Požegu, čak i Gornji Milanovac. Severni delovi teritorije opštine su dosta siromašniji vodom  i tu se izdvaja samo reka Sušica, koja otiče u Đetinju, ali tokom letnjih meseci njena voda presuši i ponire u krečnjaku, po čemu je i sama reka dobila ime. Kroz naseljeno mesto Čajetina protiče reka Balašica.

Područje Zlatibora nema prirodnih jezera, ali na svojoj teritoriji ima izgrađene dve veštačke akumulacije. U centru naseljenog mesta Zlatibor, 1947. godine izgrađeno je veštačko jezero koje puni potok Obudoevica. Jezero je izgrađeno za turističke potrebe i osim turističke, nema drugu funkciju. Dugo je 150 m, a široko 50 m.

Ribničko jezero je drugo veštačko jezero na Zlatiboru i dosta je veće od jezera u turističkom centru.  Izgrađeno je na reci Crni Rzav u selu Ribnica, 7 km udaljenosti od centra Zlatibora i služi za vodosnadbevanje naselja Zlatibor i Čajetina.
 Reservation
Hidrografija X