Staza "Zlatibor - Ribnica"

Putanja: Zlatibor (Obudovica) –Tusto brdo- Kobilja glava – Separacija – Beli kamen – Ribnica ( Marića polje)

Dužina: 8.5 km
Najniža visina: 906 mnv
Najviša visina: 1060 mnv
Visinska razlika: 154 m
Ukupan uspon: 488 m
Ukupan spust: 413 m
Apsolutni uspon: 75 m

Opis rute: Ruta je planirana da vodi sa Zlatibora na Javor , ali pripremljena je deonica od 8.5 km, koja spaja Zlatibor i Ribnicu . Od Tustog brda na Zlatiboru , putanja prati uzvodno tok Crnog Rzava do skijališta u Ribnici. Put je lagan , tako da vam nije potrebna posebna kondicija. Podloga su uglavnom zemljani i makadamski putevi , ali ima i asfalta.

Reservation
Staza "Zlatibor - Ribnica" X