Staza "Zlatibor - Tara"

Putanja: Zlatibor – Česma Oko –Veliki Breg –Savino brdo – Šargan – Miloševac – Mitrovac

Dužina: 47km
Najniža visina: 911 mnv
Najviša visina: 1427 mnv
Visinska razlika: 516 m
Ukupan uspon: 2621 m
Ukupan spust: 2500 m
Apsolutni uspon: 121 m

Opis rute: Ako želite da na najbolji način stignete sa Zlatibora na Taru , i obrnuto , izaberite ovu rutu. Putanja duga 47 km pravi greben , uz blage uspone i spustove. Visinska razlika između najviše i najniže tačke je 516 m , a u oba smera ukupan uspon je sličan. Svakako , potrebna vam je dobra fizička kondicija , premda nema nikakvih tehnički zahtevnih deonica. Podlogu čine , skoro u potpunosti zemljani i makadamski putevi . Ruta je regionalnog karaktera , i osim što povezuje Zlatibor i Taru , ima dobre putne veze sa Mokrom Gorom , Bosnom i Hercegovinom , Kremnima , Užicem , Kosjerićem , Bajinom Baštom i drugim mestima.

Reservation
Staza "Zlatibor - Tara" X