Staza "Tornik - Čigota"

Putanja: vrh Tornik – Dragovića sedlo – Ravni Tornik – Marjanovića sedlo – Vodice – Okolišta – Carevo polje – Zeleni breg – vrh Čigota

Dužina: 5 km (u jednom pravcu)
Zahtevnost staze: veoma zahtevna
Uređenost: označena
Površina: prirodna staza

Opis staze: Od vrha Tornika Bandera (1497 m) koji je obeležen betonskim stubom i markacijom, staza se grebenom lagano spušta desno ka Vodicama. U pravcu severoistoka, grebenom kroz borovu šumu staza se neprekidno spušta pola sata do najniže tačke Dragovivića sedlo (1295 m). Tu se ukrštaju pešački putevi za Stublo i Dobroselicu na južnu stranu i Ribnicu i Šainovce na severnu. Staza nastavlja dalje usponom po grebenu kroz mladu borovu šumu sve do platoa Ravni Tornik (1422 m) odakle puca predivan vidik na: Čigotu, Murtenicu, Durmitor, Maglić ...
Nakon prelaska preko Ravnog Tornika staza se spušta na Marjanovića sedlo gde izbija na asvaltni put, koji desno dole ide ka prerastu Šupljica u Dobroselici, a staza levo se spušta ka Vodicama. Putem se spuštamo na stari asvaltni put Vodice-Zlatibor i skrećemo levo, dok centar Vodica i prodavnica nam ostaju desno u pravcu juga.
Od vrha Tornika pojedinac stiže do Vodica za 3 časa i 30 minuta, a grupa za 4 časa hoda .
Nakon par stotina metara skreće se desno silazeći sa asvaltnog puta prema ušću Malog Rzava u Veliki Rzav, koji prelazimo preko drvenog-pešačkog mosta, a onda dalje ispod nadvožnjaka prolazimo magistralni put Užice-Prijepolje.
Staza se poludesno od Malog Rzava diže grebenom na Okolišta, zatim dalje pašnjacima, kroz retke borove preko Carevog polja i .kroz vikend naselje Careva voda izbija na stari zarasli put, pa na Zeleni breg. Tu se staza odvaja od LJubiškog puta grebenom Zelenog brega. Staza u dužini od 500 m prati asvaltni put, a onda levo po izohipsi napuštajući asvalt prolazi pored izvora i izbija na stari kolski put. Tim putem lagano se penjemo podnožjem Nevolje do usamljene kolibe, odakle levo pravo se penje najkraćim putem na vojni put. Po izbijanju na taj prevoj put vodi direktno na vrh Čigote, a pravo dole ostaje uređen lovački izvor Zaugline.
Sam vrh Čigote (1422 m) ne može se posetiti jer se tu nalazi vojni objekat, ali nešto niži plato ne samo da je predivan vidikovac već i veoma podesno letilište za paraglajdere.
Od Vodica se do vrha Čigote stiže za 3 časa i 30 minuta hoda.

Reservation
Staza "Tornik - Čigota" X