Ski opening na Torniku

Ski opening na ski centru Tornik planiran je za period od 20. do 22. decembra 2019. godine. Za vreme trajanja Ski openiga važi će popust od 30 posto na cenu karata za taj period. 

Ski opening na Torniku X