Selo teatar – Tripkova

Tripkova je udaljena 20 km od Zlatibora i ima oko 350 stanovnika. Obodom sela teče reka Sušica koja u letnjim periodima presuši pod uticajem krečnjačkog terena, dok u periodima kiša buja i narasta. Povoljna klima, prirodne lepote, bistro jezero Vrutci koje je bogato ribom, čine značajne turističke potencijale ovog sela.

U selu se nalazi „Tifani“ radionica za umetničku obradu stakla u okviru koje se nalazi galerija i prodajni salon. Tokom leta se organizuje likovna kolinija i radionica za izradu umetničkog stakla.

Od značajnih građevina u Tripkovi se nalazi seoska crkva Svete Nedelje, izgrađena 1861. godine. Prvobitna crkva je ozidana od tesanog kamena i pokrivena šindrom. Pod je od drveta. Na crkvi su dvoja vrata, zapadna i severna. Oltar je pregrađen drvenom pregradom.

Seoski turizam u Tripkovi je prilično razvijen, pa ima dovoljno smeštajnih kapaciteta. U ovom selu hrana se proizvodi na tradicionalan način, prirodan način. Seoska dvorišta su puna različitog voća koje je najslađe kad se odbere sa grane. Tripkovci i dalje čuvaju stare, gotovo zaboravljene sorte voća, kruške takišu, karamanku, zatim jabuke kožaru i budimku, a tu je i najslađa sorta šljiva madžarka.

Reservation
Selo teatar – Tripkova X