TA „Navigator“


Podaci o pristupačnosti

Ispred ulaza u objekat nema obeleženog parking mesta. Do ulaza u objekat postoji prepreka visine 50 cm. Ulazna vrata su širine 80 cm. Agencija nema pristupačne turističke ponude za osobe sa invaliditetom niti pristupačnu veb stranicu.

Više informacija možete naći na sledećem linku


Kontakt: 

031/845-570

Miladina Pećinara bb, 31315 Zlatibor

navigatorzlatibor@gmail.com

Reservation
TA „Navigator“ X