TA „Tas“


Podaci o pristupačnosti

Ispred ulaza u objekat nema obeleženog parking mesta. Do ulaza u objekat postoji više prepreka i osoba koja se otežano kreće ne može da priđe. Agencija nema pristupačne turističke ponude za osobe sa invaliditetom niti pristupačnu veb stranicu.

Više informacija možete naći na sledećem linku


Kontakt: 

031/845-352, 063/607-197

Narcisa bb, Zlatibor

Reservation
TA „Tas“ X