TA i menjačnica „Elita“


Podaci o pristupačnosti

Ispred ulaza u objekat nema obeleženog parking mesta. Do ulaza u objekat postoji prepreka visine 40 cm. Ulazna vrata su širine 80 cm, a prag je visine 4 cm. Unutrašnjost objekta je u jednoj etaži. Dozvoljen je ulaz pasa vodiča u objekat. Visina info pulta je 150 cm. Agencija nema pristupačne turističke ponude za osobe sa invaliditetom niti pristupačnu veb stranicu.

Više informacija možete naći na sledećem linku


Kontakt: 

031/845-541

Tržni centar Zlatibor

Reservation
TA i menjačnica „Elita“ X