TA „Zlatibor turist“


Podaci o pristupačnosti

Ispred ulaza u objekat nema obeleženog parking mesta. Do ulaza u objekat postoji prepreka visine 180 cm. Ulazna vrata su širine 85 cm, a prag je visine 2 cm. Dozvoljen je ulaz pasa vodiča u objekat. Agencija nema pristupačne turističke ponude za osobe sa invaliditetom niti pristupačnu veb stranicu.

Više informacija možete naći na sledećem linku


Kontakt: 

031/841-230, 031/841-245

Naselje Kraljevi konaci, Zlatibor

www.kraljevikonaci.rs

Reservation
TA „Zlatibor turist“ X