TA „Zlatibor tours“


Podaci o pristupačnosti

Ispred ulaza u objekat nema obeleženog parking mesta. Do ulaza u objekat postoji prepreka visine 40 cm. Ulazna vrata su širine 85 cm, a prag je visine 2 cm. Dozvoljen je ulaz pasa vodiča u objekat. Visina info pulta je 150 cm. Agencija nema pristupačne turističke ponude za osobe sa invaliditetom niti pristupačnu veb stranicu.

Više informacija možete naći na sledećem linku


Kontakt:

031/845-957, 060/0845-957

Autobuska stanica Zlatibor

zlatibortours@gmail.com

Reservation
TA „Zlatibor tours“ X