TA „Miros“ i „Vila Borova“


Podaci o pristupačnosti

Ispred ulaza u objekat nema obeleženog parking mesta. Do ulaza u objekat nema prepreka. Ulazna vrata su širine 90 cm, bez praga. Unutrašnjost objekta je u jednoj etaži. Nije dozvoljen ulaz pasa vodiča u objekat. Visina info pulta je 150 cm. Agencija nema pristupačne turističke ponude za osobe sa invaliditetom niti pristupačnu veb stranicu.

Više informacija možete naći na sledećem linku


Kontakt: 

031/845-000

Jovanke Jeftanović 5, Zlatibor

www.vilaborova.com

office@vilaborova.com

TA „Miros“ i „Vila Borova“ X