Crkva u Semegnjevu

U živopisnom zlatiborskom selu Semegnjevu, na 1200 metara nadmorske visine uzdiže se arhitektonski i duhovni biser, Crkva Rođenja Svetog Jovana Krstitelja. Izgrađena je davne 1927. godine i svedoči o postojanju životnoj borbi i ljubavi ljudi sa ovih prostora. Zemlju i novac za izgradnjeu hrama dala je meštanka Savka Đurić. O tome svedoči ktitorska ploča na kojoj piše: "Ovaj sveti hram posvećen rođenju Svetog Jovana Krstitelja, podiže za večni pomen svojih roditelja oca Jevrema, majke Stanislave Kostić, muža LJubomira, dece Miodraga, Slavka i sestričine Vinke. Savka Đurić iz Semegnjeva. Mesto crkve priloži, i istu izradi, u ime Savke, Branko Piščević sa sinovima, za vreme opsluživanja parohije dobroseličke jeromonah Marko Popović iz Slatine. Danilov grad 1927. godine".

Crkva Svetog Jovana Krstitelja je jednobrodna crkva brvnara, manjih dimenzija, izgrađena u duhu arhitekture 18. i 19. veka. Građena je od tesanih brvana pravougaone osnove koja se završava polukružnom drvenom apsidom. Crkvu osvetljavaju tri prozora, južni, severni i istočni koji osvetljava apsidu. Krov je od drveta, pokriven limom, a pored crkve nalazi se zvonik, naslonjen na četiri betonska stuba.

U potpunosti je ukrašena ikonama, koje su darivali crkvi meštani Semegnjeva. Danas broj izloženih ikona dostiže stotinu i pedeset. Ne postoje podaci kako je crkva prvobitno izgledala, ali sa sigurnošću se može reći da su o crkvi nastavili da se brinu i dodatno je ukrašavaju potomci Savke Đurić.

Crkva je doživela veliku obnovu 1998. godine, kada je u porti izgrađena sala za narodna okupljanja. U peridou između 2004. i 2012. godine crkva je ukrašena novim ikonama na ikonostasu, delo našeg lokalnog ikonopisca gospođe Danice Šišović. Uz pomoć lokalne samouprave izvršeno je prepokrivanje. Crkva je obložena novim brvnima.

Pored duhovne vrednosti, drveni hram u Semegnjevu predstavlja jednu više turističku vrednost zlatiborskog kraja koju vredi posetiti.          

Ovaj neobičan drveni hram u Semegnjevu možete posetiti svakog dana, a više informacija o crkvi i njenom istorijatu može Vam pružiti sveštenstvo crkve.

Kontakt telefon za informacije: +381 31 845 626

Reservation
Crkva u Semegnjevu X