Crkva u Sirogojnu

Crkva u Sirogojnu posvećena Svetim apostolima Petru i Pavlu sagrađena je 1764. godine. Ktitor hrama je bio Georgije Smiljanić.

 

Oko crkve je spomenički kompleks kome pripada i Muzej na otvorenom ''Staro selo'' i pod zaštitom je države.

Crkva je pokrivena dvovodnim drvenim krovom jednobradne osnove. Na zapadnoj strani Crkve krajem XIX veka dozidan je masivan zvonik.

Najveću vrednost Crkve čini ikonostas koji je prvi rad najvećeg srpskog zografa Simeona Lazovića. U crkvenoj porti su zaštićeni nadgrobni spomenici iz XIX veka sa jedinstvenim likovnim predstavama i tekstovima.

Crkvu u Sirogojnu možete posetiti svakog dana, a više informacija o crkvi i njenom istorijatu može Vam pružiti sveštenstvo crkve.

Reservation
Crkva u Sirogojnu X