Crkva brvnara u Jablanici

Crkva brvnara u Jablanici nalazi se na oko 25 kilometara od centra Zlatibora. Sagrađena je 1838. godine i posvećena je Pokrovu Presvete Bogorodice.

Građena je od brvana u pravougaonoj osnovi, sa polukružnom oltarskom apsidom. Crkva ima dvoja vrata, na zapadnoj i severnoj strani i veoma male prozore. Širina crkve je oko 5,5 metara, a dužina oko 9,5 metara i pripada malim drvenim hramovima. Krov je izuzetno strm i prekrivrn šindrom. Po načinu gradnje, obradi drveta i ukrasima primećuje se sličnost sa dobroseličkom crkvom, tako da se veruje da su ih isti neimari pravili.

Unutrašnji prostor podeljen je ikonostasom na oltarski deo i naos. Od starog ikonostasa sačuvane su Carske dveri slikara Sretena Protića Molerovića, a po narudžbini lokalnog stanovništva koji je prilozima učestvovao u izgradnji crkve. Prestone ikone Isusa Hrista, Presvete Bogorodice sa Isusom Hristom i ikona Svetog Vasilija Ostroškog sa Svetim Jovanom Krstiteljem 1851. godine naslikao je Dimitrije Posniković. Jaroslav Krtija je 1958. godine izradio 23 ikone sa predstavama praznika i uz pomoć sveštenika i meštana postavio u dva reda iznad prestonih ikona na ikonostasu.

Pored crkve se nalazi drveni zvonik, a u samoj porti crkve i okolo u šumi pored nje, nalaze se kućice od brvana - sobrašice (drugi nazivi su i šatre, sobre i trpeze). Ove rodovske trpeze u crkvenoj porti su se koristile samo povremeno – za obedovanje posle liturgije i pričešća. Sobrašice u Jablanici su se koristile samoo tri puta u toku godine i to na praznike Petrovdan Preobraženje i Pokrov Presvete Bogorodice. Ove građevine su bile ili zatvorenih zidova pod krovom ili samo natkrivene trpeze sa klupama. Za trpezom se služila hrana koju je pripremila domaćica iz kuće vlasnika sobrašice, obavezno posna jer posle pričešća na rodovskim trpezama kraj crkve upražnjavao post. Za trpezu su se pozivali svi oni koji su došli na službu iz drugih krajeva ili ako nemaju svoju trpezu da nazdrave za srećno pričešće ukućanima. One se nikada nisu koristile za zaklon od kiše ili u bilo koje druge svrhe osim u pomenutim prilikama.

Uz crkvu brvnaru Pokrova Presvete Bogorodice i sobrašice u Donjoj Jablanici zaštićene su Zakonom kao spomenik kulture od velikog značaja.

Crkvu brvnaru u Jablanici možete posetiti svakog dana, a više informacija o crkvi i njenom istorijatu može Vam pružiti sveštenstvo crkve.

Kontakt telefon za informacije: +381 64 8517 650

Reservation
Crkva brvnara u Jablanici X