Crkva u Čajetini

Crkva Svetog Arhangela Gavrila nalazi se u samom centru naselja Čajetina, 5 kilometara od turističkog centra Zlatibor. Ovaj pravoslavni hram pripada žičkoj eparhiji i odlikuje ga bogatstvo velikog kulturnog i istorijskog značaja – pored vrednih ikona tu je veoma bogata biblioteka verske i istorijske literature, kompleti verskih časopisa i listova i bogoslužbenih knjiga sa posvetama značajnih ličnosti.

Izgradnja crkve započeta je 1886. godine na imanju koje je unuk serdara Jovana Mićića poklonio za izgradnju crkve i škole. Ugravirani natpis na Časnoj trpezi, koja je bila poklon tadašnjeg sreskog pisara i dokument o postavljanju sveštenika Milivoja Obradovića za prvog paroha crkve Svetog Arhangela Gavrila u Čajetini nepobitno ukazuju da je 1890. godine hram završen i počeo sa opsluživanjem.

To je jednobrodna građevina s polukružnom apsidom na istočnoj strani, naosom i pevničkim paraklisom. Crkva je prvodbitno imala drveni zvonik, a to prvo zvono sa čajetinskog hrama, kao i sva ostala crkvena zvona sa Zlatibora, odneli su 1917. godine Austrijanci. Na zapadnoj strani crkve 1963. godine dozidana je priprata sa zvonikom, koji je u gornjem delu ukrašen prozorima, a u donjem delu ima tri prostorije, srednja je priprata, a sa strana su crkvene kancelarije. Iste godine popravljen je i krov crkve, kada je preko šindre postavljen crep.

Stari ikonostas nepoznatog autora služio je sve do 1954. godine kada je urađen novi, koji je služio sve do kraja 2020. godine, kada je usled najnovijeg kompletnog renoviranja crkve zamenjen.

Crkva poseduje 47 bogoslužbenih knjiga sa posvetama značajnih ličnosti srpske pravoslavne crkve i države.Najvrednija knjiga je Jevanđelje, preneto iz Sirogojnske crkve, štampano u Moskvi 1814. godine. Služebnik štampan u kneževini Srbiji 1838. godine, koji je poklon kralja Aleksandra Obrenovića, ima zapis: "Bio sam u Čajetinskoj crkvi 20. avgusta 1893. godine, Aleksandar I kralj Srbije". U Mačkatu u crkvi posvećenoj Svetom Iliji Proroku nalazi se srebrni putir sa ugraviranim natpisom “Crkvi Čajetinskoj Kraljica Natalija”.

U period od 2016. do 2021. godine radi se na kompletnoj obnovi i renoviranju crkve. Prvi radovi 2016. godine bili su na krovu crkve, kada je urađen novi bakarni krov. Potom, krajem 2017. godine završeni su radovi na uređenju platoa ispred crkve kada su sagrađeni i “ulazni objekti” – crkvena prodavnica i gorionik za sveće.

U 2018. godini započeta je izgradnja novog parohijskog doma u sklopu kojeg će biti sve neophodne prateće prostorije za funkcionisanje hrama i crkvene opštine (biblioteka u kojoj će se nalaziti sva verska i istorijska literature, verski časopisi i bogoslužbene knjige, potom sala i svešteničke kancelarije).

Na proleće 2020. godine je uređeno dvorište ispred crkve, a u jesen iste godine izvršena je generalna obnova hrama iznutra, a time definitivno stvoreni uslovi za oslikavanje crkve. Urađeni su novi oltarski iconostas i pevnice u duborezu. Kompletno je zmenjen sva stolarija na crkvi, urađeno podno grejanje i postavljen mermerni pod.

Ovaj pravoslavni hram možete posetiti svakog dana u period od 07:30 do 17:30, a više informacija o crkvi i njenom istorijatu može Vam pružiti sveštenstvo crkve.

Kontakt telefon za informacije: +381 31 3831 953

Reservation
Crkva u Čajetini X