Caffe „Zlatiborska pivnica”

Caffe „Zlatiborska pivnica”


Podaci o pristupačnosti

Ispred ulaza u objekat nema obeleženog parking mesta. Do ulaza u objekat postoji prepreka visine 70 cm. Ulazna vrata su širine 85 cm. Objekat ima više nivoa i prepreke za kretanje nisu savladane. Objekat nema pristupačan toalet. Bašti objekta može se prići bez prepreka.

Više informacija možete naći na sledećem linku


Kontakt:

Kraljev trg bb

Zlatibor

+381 31 846 386

+381 60 582 50 00

Reservation
Caffe „Zlatiborska pivnica” X