Caffe-pizzeria „Fama” Zlatibor

Caffe-pizzeria „Fama” Zlatibor


Podaci o pristupačnosti

Ispred ulaza u objekat nema obeleženog parking mesta. Do ulaza u objekat postoji prepreka visine 23 cm. Ulazna vrata su širine 90 cm, bez praga. Objekat ima više nivoa i prepreke za kretanje nisu savladane. Objekat nema pristupačan toalet. Stolovi su mobilni. Stolice su fiksne i mobilne.

Više informacija možete naći na sledećem linku


Kontakt:

Tržni centar bb, Zlatibor

+381 31 845 217; 
+381 69 16 16 595

Reservation
Caffe-pizzeria „Fama” Zlatibor X