Caffe „Vendome”

Caffe „Vendome”


Podaci o pristupačnosti

Ispred ulaza u objekat nema obeleženog parking mesta. Do ulaza u objekat postoji jedan stepenik visine 25 cm koji je prevaziđen rampom nagiba 24%. Ulazna vrata su širine 90 cm, a prag je visine 1 cm. Objekat ima više nivoa i prepreke za kretanje nisu savladane. Objekat nema pristupačan toalet. Ima fiksnih, mobilnih i šank stolova. Stolice su fiksne i mobilne.

Više informacija možete naći na sledećem linku


Kontakt:

Kraljev trg bb

Zlatibor

+381 31 842 140,
+381 31 846 111,
+381 62 275 041,
+381 65 831 0831


Reservation
Caffe „Vendome” X