Poslastičarnica „Feniks” na jezeru

Poslastičarnica „Feniks” na jezeru 


Podaci o pristupačnosti

Ispred ulaza u objekat nema obeleženog parking mesta. Do ulaza u objekat postoji prepreka visine 50 cm. Ulazna vrata su širine 85 cm. Objekat nema pristupačan toalet. Bašti objekta može se prići bez prepreka.

Više informacija možete naći na sledećem linku


Kontakt:

+381 31 845 565

Poslastičarnica „Feniks” na jezeru X