Poslastičarnica „Feniks”

Poslastičarnica „Feniks” 


Podaci o pristupačnosti

Ispred ulaza u objekat nema obeleženog parking mesta. Do ulaza u objekat postoji prepreka visine preko jednog metra. Ulazna vrata su širine 80 cm, a prag je visine 4 cm. Objekat ima više nivoa i prepreke za kretanje nisu savladane. Objekat nema pristupačan toalet. Stolovi i stolice su mobilni.

Više informacija možete naći na sledećem linku


Kontakt: 

Tržni centar bb

Zlatibor

+381 31 848 017

Reservation
Poslastičarnica „Feniks” X