Caffe Galerija „Vukadin”

Caffe Galerija „Vukadin”


Podaci o pristupačnosti

Ispred ulaza u objekat nema obeleženog parking mesta. Do ulaza u objekat postoji prepreka visine 180 cm. Objekat nema pristupačan toalet.

Više informacija možete naći na sledećem linku


Kontakt:

Jovanke Jeftanović 1

Zlatibor

+381 63 75 88 570

Caffe Galerija „Vukadin” X