Caffe „Akter” Zlatibor

Caffe „Akter” Zlatibor


Podaci o pristupačnosti

Ispred ulaza u objekat nema obeleženog parking mesta. Do ulaza u objekat postoji prepreka visine 20 cm. Ulazna vrata su širine 85 cm, a prag je visine 7 cm. Objekat ima više nivoa i prepreke za kretanje nisu savladane. Objekat nema pristupačan toalet. Stolovi su mobilni. Stolice su fiksne i mobilne.

Više informacija možete naći na sledećem linku


Kontakt:

Tržni centar bb, Zlatibor

+381 61 724 18 27

+381 31 845 952

Reservation
Caffe „Akter” Zlatibor X