Tereni za fudbal

Najpopularniji i najatraktivniji timski sport na svetu je svakako fudbal. Na Zlatiboru, pored izvanrednih klimatskih uslova, dobru osnovu za bazične i takmičarske pripreme fudalera upotpunjuje savremena infrastruktura.
U neposrednoj blizini centra Zlatibora, u sastavu Sportskog centra Čajetina, nalazi se tri fudbalska terena, jedan veliki (standardna veličina fudbalskog terena) i dva manja za pripreme. Tereni su na prirodnoj travnatoj podlozi.
U sastavu hotela Palisad imaju četiri fudbalska terena (dva na prirodnoj i dva na veštačkoj podlozi). Jedan od ovih terena na prirodnoj podlozi se nalazi u samom centru Zlatibora, a preostala tri pored magistralnog puta ka Crnoj Gori, na samo par kilometara od centra Zlatibora.
Takođe, još dva fudbalska terena, na prirodnoj travnatoj podlozi, su u privatnom vlasništvu. Jedan se nalazi neposredno pored glavnog kružnog toka na ulsku u turistički centar, a drugi u naselju Golija.
U Čajetini postoje tri fudbalska terena, jedna je na veštačkoj podlozi i u vlasništvu je Sportskog centra Čajetina, a preostala dva na prirodnoj travnatnoj podlozi u okviru Sportskog centra Rajevac. Ovi tereni su manjih dimenzija 40 m x 30 m i 50 m x 40 m i idealni su pripreme fudbalskih ekipa.

Sportski centar Čajetina
+381 (0)31 383 22 56
+381 (0)31 383 19 98
ksc.cajetina@gmail.com

Hotel Palisad
+381 (0)31 841 151
i.karapetrovic@palisad.rs
prodaja@palisad.rs

Petar Gukić

+381 (0)63 878 06 65

Sportski centar Rajevac
+381 (0) 3831 378
info@scrajevac.com

Tereni za fudbal X