Restoran Central Inn Zlatibor


Podaci o pristupačnosti

Ispred ulaza u objekat nema obeleženog parking mesta. Do ulaza u objekat postoji prepreka visine 10 cm. Ulazna vrata su širine 110 cm, a prag je visine 4 cm. Objekat ima više nivoa i prepreke za kretanje nisu savladane. Objekat nema pristupačan toalet. Stolovi su kombinacija mobilnih i šank stolova visine 78 cm i 115 cm. Stolice su mobilne. Bašti objekta može se prići bez prepreka.

Više informacija možete naći na sledećem linku


Kontakt:

Adresa: Tržni centar bb, Zlatibor, Srbija

Telefon: +381659001150

E-mail: office@centralinnzlatibor.com

Internet adresa: https://centralinnzlatibor.com

Facebook: https://www.facebook.com/Central-Inn-Zlatibor-2286668188262744

Instagram: https://www.instagram.com/centralinn_zlatibor

 

Reservation
Restoran Central Inn Zlatibor X