Restoran Titova vila

Restoran Titova vila nalazi se u okviru apartmanskog kompleksom Titova vila Zlatibor apartments & spa. Naziv "Titova vila" ovaj objekat dobija nakon posete Josipa Broza Tita. Titova vila ili prvobitno Vila Aleksandra Pavlovića, jedini je objekat u užem centru Zlatibora koji je Zavod za zaštitu spomenika u Kraljevu proglasio kulturnim dobrom. Budući da je bio iskreno vezan za užički kraj, odakle je i započeo organizaciju Narodnooslobodilačke borbe, Tito je više puta posećivao Zlatibor i ovu vilu, o čemu svedoče brojne fotografije, od kojih su neke istaknute u izložbenom prostoru samog restorana.

Vila je danas renovirana i očuvana u svom izvornom izdanju, te uz svoju novu namenu, kao muzej-restoran, nastavlja da čuva istoriju i svim svojim posetiocima pruža priliku da zavire u deo njene prošlosti i čuju neobičnu i dosta intrigantnu priču o ovom zdanju čiji je prvi naziv bio “Malgre Andree” u prevodu “Uprkos Andre”.

Specifičnost ovog restorana ogleda se upravo u "rekonstrukciji" specijaliteta koja su se u raznim prilikama posluživala Josipu Brozu Titu i njegovim gostima.

Kontakt:

Adresa: Kiridžijska 72, Zlatibor

Telefon: +381 65 8 7777 40

E-mail:  restorantitovavila@gmail.com

Internet adresa: www.titovavilazlatibor.rs


Reservation
Restoran Titova vila X