Specijalni rezervat prirode "Uvac" i krstarenje kanjonom Uvca

Specijalni rezervat prirode "Uvac" je prirodno dobro od izuzetnog značaja, tj. prirodno dobro I kategorije. Centralnu morfološku celinu rezervata predstavlja kanjonska dolina reke Uvac sa pritokama. Vode Uvca su duboko usekle svoje korito u krečnjačke stene i formirale sužene klisurasto - kanjonske doline sa visokim, strmim krečnjačkim liticama. Posebna vrednost kanjonskih delova su uklješteni meandri, čiji rtovi imaju relativnu visinu i do 100m. Svi koji ga posete sa punim pravom ga nazivaju srpski Kolorado.

"Uvac" je stavljen pod zaštitu da bi se sačuvao beloglavi sup - retka vrsta orla lešinara, impozantne veličine, raspona krila i do 3m što ga čini moćnim letačem čiji let su istraživali i naučnici - aeronautičari i primenjivali pri konstrukciji letelica. Beloglavi sup je ptica koja ne ubija, ne lovi plen, ne traži žrtvu. Njegova uloga u lancu ishrane u ekosistemu je jedinstvena i nezamenljiva - iskljuciva hrana su mu uginule životinje, čime sprečava širenje zaraza i na taj način čini "prirodnu reciklažu". Zato je ovaj ekolog cenjen svuda u svetu.

Krstarenje Uvcem se obavlja brodovima i katamaranima koji polaze sa brane na Rastokama. Tura se satoji od vožnje čamcem kroz krivudave, nadaleko poznate, meandre, posete Ledenoj pećini i obilaska vidikovca sa kog se pruža pogled ka meandrima i koloniji beloglavih supova koji kruže nebom iznad jezera. Obilazak traje oko 4 sata i ukupno 32 kilometra u oba smera.


Foto: Zlatar travel

Reservation
Specijalni rezervat prirode "Uvac" i krstarenje kanjonom Uvca X