Manastir Dubrava

Manastir Dubrava nalazi se pet kilometara uzvodno od manastirskog kompleksa Uvac. Nekada je bio metoh Uvca, čiju je tragičnu sudbinu i doživeo.

 

Manastir je obnovljen 2008. godine, a interesantan podatak je da je prilikom arheoloških iskopavanja u manastirskom kompleksu pronađeno 160 zlatnih dukata – mletačkih cekina.

 

Ovaj manastirski kompleks možete posetiti svakog dana, a više informacija o manastiru i njegovom istorijatu može Vam pružiti monaštvo manastira.

Kontakt telefon za informacije: +381 31 845 626

Manastir Dubrava X