Usluge organizovanja koncerta za Srpsku Novu 2019. godinu, broj JNPP-u 05/19

Lista dokumenata

  1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (JNPP-u 05/19) 575.07 KB pdf
  2. Konkursna dokumentacija (JNPP-u 05/19) 114.93 KB docx
  3. Mišljenje o osnovanosti postupka (JNPP-u 05/19) 850.43 KB pdf
  4. Odluka o dodeli ugovora (JNPP-u 05/19) 1.18 MB pdf
  5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (JNPP-u 05/19) 667.05 KB pdf
  6. Odluka o izmeni ugovora (JNPP-u 05/19) 543.02 KB pdf