• Dokumenta >
  • Javne nabavke >
  • Usluge izrade platforme za virtuelnu realnost - komunikacija turističke ponude Zlatibora kroz VR sadržaje, broj JNMV-u 09/19