Usluge izrade Android aplikacije „Zlatibor 360“ broj JNMV-U 07/18

Lista dokumenata

  1. Poziv za podnošenje ponuda (JNMV-U 07/18) 22.23 KB docx
  2. Konkursna dokumentacija (JNMV-U 07/18) 106.81 KB docx
  3. Izmena konkursne dokumentacije (JNMV-U 07/18) 15.78 KB docx
  4. Pitanja i odgovori (JNMV-U 07/18) 15.43 KB docx
  5. Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda (JNMV-U 07/18) 646.88 KB pdf
  6. Odluka o dodeli ugovora (JNMV-U 07/18) 832.66 KB pdf
  7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (JNMV-U 07/18) 621.04 KB pdf