• Dokumenta >
  • Javne nabavke >
  • Organizacija muzičkih i kulturnih sadržaja za letnju turističku sezonu na Zlatiboru, broj JNPP-u 16/18

Organizacija muzičkih i kulturnih sadržaja za letnju turističku sezonu na Zlatiboru, broj JNPP-u 16/18

Lista dokumenata

  1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (JNPP-u 16/18) 581.35 KB pdf
  2. Konkursna dokumentacija (JNPP-u 16/18) 119.01 KB docx
  3. Mišljenje Uprave za javne nabavke (JNPP-u 16/18) 963.77 KB pdf
  4. Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 1 i 3 (JNPP-u 16/18) 1.64 MB pdf
  5. Odluka o obustavi postupka za partiju br. 2 (JNPP-u 16/18) 1.64 MB pdf
  6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 1 (JNPP-u 16/18) 664.96 KB pdf
  7. Obaveštenje o obustavi postupka za partiju br. 2 (JNPP-u 16/18) 609.25 KB pdf
  8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 3 (JNPP-u 16/18) 663.47 KB pdf