Crkva u Čajetini

Crkva Svetog Arhanđela Gavrila u Čajetini je pravoslavni hram koji odlikuje bogatstvo velikog kulturnog i istorijskog značaja – pored vrednih ikona tu je veoma bogata biblioteka verske i istorijske literature, kompleti verskih časopisa i listova i bogoslužbenih knjiga sa posvetama značajnih ličnosti.

Ugravirana 1890. godina na levoj i desnoj pevnici i dokument iz iste godine o postavljanju sveštenika Milivoja Obradovića za prvog paroha crkve Svetog Arhanđela Gavrila u Čajetini nepobitno ukazuju da je te godine hram završen i počeo sa opsluživanjem.

To je jednobrodna građevina s polukružnom apsidom i pevničkim paraklisom na istoku, naosom i pripratom odvojenom od crkve zidom, koja ima posebne prostorije sa strane i vrata. Na vrhu građevine je zvonik od opeke u dva dela, i to s prozorima u drugom delu. Jedini ukras građevine spolja su prozori, a objekat je iznutra bačvast

Stari ikonostas nepoznatog autora služio je sve do 1954. godine kada je slikar Jaroslav Kratina uradio novi. Pored vrednih ikona crkva ima veoma bogatu biblioteku verske i istorijske literature, komplete verskih časopisa i listova sa 618 naslova. Poseduje 47 bogoslužbenih knjiga sa posvetama značajnih ličnosti srpske pravoslavne crkve i države.

Najvrednija knjiga je Jevanđelje, preneto iz Sirogojnske crkve, štampano u Moskvi 1814. godine. Službenik štampan u kneževini Srbiji 1838. godine, za koji se pretpostavlja da je poklon kralja Aleksandra Obrenovića, ima zapis: "Bio sam u Čajetinskoj crkvi 20. avgusta 1893. godine, Aleksandar kralj Srbije".

Crkva vodi uredan inventar sa ukupno 56 predmeta i knjiga velike kulturne i istorijske vrednosti. Osim toga, u Letopisu crkve zabeležena su imena 559 dobrotvora utemeljivača i 260 darodavaca.

Ovaj pravoslavni hram možete posetiti svakog dana, a više informacija o crkvi i njenom istorijatu može Vam pružiti sveštenstvo crkve.

Kontakt telefon za informacije: +381 31 3831 953

 

Crkva u Čajetini X