Crkva brvnara u Jablanici

Crkva brvnara u Jablanici nalazi se na oko 25 kilometara od centra Zlatibora. Sagrađena je 1838. godine i posvećena je Pokrovu Presvete Bogorodice.

Građena je od brvana u pravougaonoj osnovi, sa polukružnom oltarskom apsidom. Od starog ikonostasa sačuvane su: Carske dveri, prestone ikone Isusa Hrista, Presvete Bogorodice sa Isusom Hristom i ikona Svetog Vasilija Ostroškog sa Svetim Jovanom Krstiteljem.

U porti crkve i okolo u šumi pored nje, nalaze se kućice od brvana, sobrašice iz 1840. godine.

Crkvu brvnaru u Jablanici možete posetiti svakog dana, a više informacija o crkvi i njenom istorijatu može Vam pružiti sveštenstvo crkve.

Kontakt telefon za informacije: +381 64 8517 650

Crkva brvnara u Jablanici X