• Novosti >
  • Vesti >
  • Zlatibor domaćin 8. Kongresa o zaštiti bilja

Zlatibor domaćin 8. Kongresa o zaštiti bilja

Na Zlatiboru je u ponedeljak, 25. novembra 2019. godine, otvoren 8. Kongres o zaštiti bilja koji ove godine organizuju Društvo za zaštitu bilja Srbije, dve sekcije Međunarodne organizacije za biološku i integralnu zaštitu, kao i nacionalna društava za zaštitu bilja Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke Republike, Hrvatske i Slovenije. Učešće su uzeli i stručnjaci iz Severne Makedonije i Mađarske.

Tema 8. kongresa o zaštiti bilja bila je Integralna zaštita bilja za održivu poljoprivredu i šumarstvo, što podrazumeva integralnu zaštitu bilja u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu, povrtarstvu, zaštita uskladištenog bilja, zaštitu u šumarstvu, Biologiju i ekologiju štetnih i korisnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu, pesticide, biopesticide i organsku proizvodnju, kao i toksikologiju, ekotoksikologiju i bezbednost hrane.

Cilj Kongresa je da aktivno promoviše istraživanja i međunarodnu saradnju, kao i da omogući razmenu aktuelnih naučnih i tehnoloških saznanja iz oblasti zaštite bilja u poljoprivredi, šumarstvu i pejzažnoj arhitekturi, između istraživača, nastavnog osoblja, stručnjaka iz datih oblasti, javnih (državnih) službi i privrede.

Ovo je jedan od najvećih kongresa koji se tokom godine održava na Zlatiboru i okuplja preko 1.000 učesnika. Zbog održavanja kongresa zlatiborski hoteli su popunjeni preko 95% iako zimska turistička sezona zanično nije počela. Odlični uslovi za organizaciju kongresa, seminara i drugih poslovnih događaja učinili su Zlatibor jednom od najperspektivnijih destinacija ovog dela Evrope za poslovni turizam. Zahvaljujući velikom broju korporativnih događaja koji se organizuju upravo na Zlatiboru, nosioci turističkog razvoja mogu se pohvaliti činjenicom da je turistički promet na planini ujednačen tokom cele godine i da na planini više nema van sezone. 

Foto: Zlatibor pres

Zlatibor domaćin 8. Kongresa o zaštiti bilja X