Kategorizacija smeštaja u domaćoj radinosti

Za kategorizaciju apartmana, sobe, kuće ili seoskog turističkog domaćinstva u domaćoj radinosti na Zlatiboru potrebno je otići u opštinsku upravu Čajetina, sektor za kategorizaciju gde je potrebno podneti zahtev za kategorizaciju apartmana/sobe/kuće/seoskog turističkog domaćinstva.

Dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahteva:

- lekarsko uverenje da vlasnik smeštaja ne boluje od zaraznih i psihosomatskih bolesti

- kupoprodajni ugovor overen kod notara ili vlasnički list koji dokazuje vlasništvo nad nekretninom

- očitana lična karta/kopija lične karte ukoliko nema čip

- dokaz o uplati takse u iznosu od 870 dinara (u opštini Čajetina se dobiju podaci za uplatu)

Pored gore navedenih dokumenata potrebno je:

- zahtev za određivanje kategorije kuće, apartmana i sobe – isti obrazac ukoliko kategorišete kuću, apartman ili sobu

- zahtev za određivanje kategorije za seosko turističko domaćinstvo - ukoliko kategorišete seosko turističko domaćinstvo 

- izjava o ispunjavanju sanitarno-higijenskih uslova (domaća radinost) – isti obrazac za sve kategorije

- izjava o ispunjavanju standarda za razvrstavanje apartmana/sobe/kuće/seoskog turističkog domaćinstva - za svaku od ove četiri kategorija postoji poseban obrazac koji možete preuzeti

- izjava o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskog objekta za smeštaj u domaćoj radinosti – apartman/soba/kuća/seosko turističko domaćinstvo - za svaku od ovih kategorija postoji poseban obrazac koji možete preuzeti

Navedene zahteve i izjave, kao i uputstvo za popunjavanje izjava možete preuzeti u nastavku:Lista dokumenata

 1. Zahtev za određivanje kategorije kuće, apartmana i sobe 51 KB doc
 2. Zahtev za određivanje kategorije za seosko turističko domaćinstvo 40 KB doc
 3. Izjava o ispunjavanju sanitarno-higijenskih uslova 23.5 KB doc
 4. Izjava o ispunjavanju standarda za apartman 275.5 KB doc
 5. Izjava o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova za apartman 37.97 KB docx
 6. Izjava o ispunjavanju standarda za kuću 297 KB doc
 7. Izjava o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova za kuću 45.99 KB docx
 8. Izjava o ispunjavanju standarda za sobu 229.5 KB doc
 9. Izjava o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova za sobu 39.35 KB docx
 10. Izjava o ispunjavanju standarda za seosko turističko domaćinstvo 309.5 KB doc
 11. Izjava o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova za seosko turističko domaćinstvo 32.39 KB docx
 12. Uputstvo za popunjavanje izjava o ispunjenju standarda 52 KB docx
Kategorizacija smeštaja u domaćoj radinosti X