• Dokumenta >
  • Javne nabavke >
  • Javna nabavka goriva, broj JNMV 03/2017 D, poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija