• Dokumenta >
  • Javne nabavke >
  • Javna nabavka električne energije, broj JNMV 01/2017 D, poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija