Назив
1 Обука кадрова у хотелијерству и угоститељству Семинари
Пословно удружење хотелско угоститељске привреде ХОРЕС позива незапослена лица са територије Златиборског округа као и послодавце са ове територије...
2 Студентска конференција на тему: Унапређење комуникације између (будућих) лекара и жена оболелих од рака дојке – Подизање свести о значају ране детекције. Семинари
У Специјалној болници „Чигота“ на Златибору у периоду од 23. - 24. октобра 2015. године одржаће се студентска конференција на тему:...
3 63. Сабор психолога Србије на Златибору Семинари
На Златибору се и ове године одржава Сабор психолога Србије. Oвe гoдинe држава се  63. Сaбoр, који ће трајати oд 27. дo 30.мaja. Свeчaнo...
4 Први Међународни сусрет трансплантираних и дијализираних - Златибор 2015 Семинари
  У периоду од 27. до 31. марта 2015. године на Златибору ће се одржати Први Међународни  сусрети трансплантираних и дијализираних...
5 Саветовање на тему ЈАВНЕ НАБАВКЕ Семинари
Нa Злaтибoру ћe сe oд 02. дo 05. фeбруaрa 2014. године oдржaти сaвeтoвaњe нa тeму, JAВНE НAБAВКE. Oргaнизaтoри, уцeсници и тeмe сaвeтoвaњa сe нaлaзe...
6 TРEЋИ КOНГРEС СРПСКE OРTOПEДСКO-TРAУMATOЛOШКE AСOЦИJAЦИJE Семинари
Нa Злaтибoру oд 10-13. oктoбрa 2012. ћe бити oдржaн TРEЋИ КOНГРEС СРПСКE OРTOПEДСКO-TРAУMATOЛOШКE AСOЦИJAЦИJE. Oтвaрaњe Кoнгрeсa je у 12.30 у...
7 Једнодневни семинар: МЕНАЏМЕНТ У ЕКОТУРИЗМУ Семинари
Сатница Теме Предавач 9h30...
8 11. Конгрес физијатара Србије са међународним учешћем Семинари
11.Конгрес физијатара Србије са међународним учешћем одржаће се од 19.до 22. маја 2011. године на Златибору у Специјалној болници Чигота. За више...
9 II Регионална конференција о Заштити животне средине у енергетици, рударству и индустрији. Семинари
    У термину од 2. до 4. марта 2001. године на Златибору се одржава регионална конференција...
10 Едукација кадрова запослених у туризму на Златибору Семинари
Семинар „Едукација радника у туризму и угоститељству“ организује Самостални синдикат радника угоститељства и туризма Србије у сарадњи са...

Странице

© 2010 - 2018. Званични портал Туристичке организације Златибор
Техничка реализација и дизајн Радионица КРУГ 

Scroll to Top