• Novosti >
  • Vesti >
  • Izmene u oporezivanju izdavalaca smeštaja i plaćanju boravišne takse

Izmene u oporezivanju izdavalaca smeštaja i plaćanju boravišne takse

U Srbiji od 1.jula važe novi propisi o oporezivanju izdavalaca smeštaja u turizmu i ugostiteljstvu, kao i o plaćanju boravišne takse. Suština izmene je da će izdavaoci te obaveze plaćati periodično, paušalno, po rešenjima u tačno utvrđenom iznosu (a ne prema broju gostiju, kao do sada), na jednostavniji i lakši način.

Ozbiljnim izdavaocima koji poštuju propise, kažu upućeni u ove promene, one donose smanjenje troškova, uštede u novcu i olakšanje poslovanja, a onima koji nisu prijavljeni priliku da uz manje izdatke izađu iz ''sive zone'', što će im svakako biti potrebno s obzirom da su najavljene pojačane inspekcijske kontrole izdavanja smeštaja.

Uredbom Vlade Srbije o boravišnoj taksi, kao i Pravilnikom za oporezivanja na osnovu pružanja ugostiteljskih usluga utvrđene su uslovi i kriterijumi novih načina plaćanja. Izdavaoci smeštaja sada će svoje poreske obaveze plaćati kao pružaoci ugostiteljskih usluga, ''na osnovu prihoda koje fizičko lice ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva (do 30 ležajeva), saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam''.  Plaća se prema kategorizaciji turističkog mesta (četiri kategorije), pri čemu je koeficijent za utvrđivanje oporezivog prihoda najveći u turističkom mestu prve kategorije.

Što se tiče boravišne takse, vladina uredba propisuje plaćanje godišnjeg iznosa za fizičko lice koje pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu. Visina godišnjeg iznosa takse utvrđuje se tako što se broj individualnih ležajeva množi sa iznosom boravišne takse po ležaju na teritoriji gde se objekat nalazi: u turističkom mestu prve kategorije taj iznos je 3.300 dinara po ležaju, druge 2,600, treće 2.000, a četvrte 1.300 dinara. Organ jedinice lokalne samouprave za svako fizičko lice utvrđuje visinu godišnjeg iznosa boravišne takse, a plaćanje je kvartalno za tekuću godinu.

Detaljnije o pomenutim izmenama i proceduri koja čeka izdavaoce smeštaja moguće je videti u dokumentima i obrascima koje prilažemo.

Lista dokumenata

  1. Obavestenje u vezi sa oporezivanjem prihoda 34.36 KB docx
  2. O B A V E Š T E NJ E 29.5 KB doc
  3. Poreska prijava obrazac PPDG-4R 588.44 KB pdf
  4. Obrazac Podaci o ugostiteljskom objektu 162.75 KB pdf
  5. Pravilnik 95.76 KB pdf
  6. Uredba o pausalnoj BT-2019 sa obrazloženjem 123.96 KB pdf
Izmene u oporezivanju izdavalaca smeštaja i plaćanju boravišne takse X